Stādi Pūrē

Abavas iela 2

Darba laiks:
8.00–12.00, 13.00–17.00
Sestdienās  Slēgts
Svētdienās  Slēgts

Agronome
   +371 20239388; puresdis@gmail.com

Augļu glabātava 

   +371 63191190

Arī zemeņu stādu pasūtījumi

Produkcija  

Mājaslapā ievietotām bildēm un to aprakstiem ir informatīva nozīme. Par aktuālo piedāvājumu šī gada pavasarī informācija meklējama zemāk piedāvātajā PDF formāta katalogā.

Pūres DIS stādu piedāvājums un katalogs

Pūres DIS stādu katalogs

A/S "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija"

A/S "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" ir privāts uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi dārzkopībā.

Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija dibināta 1930. gadā. 1940. gadā izmēģinājumu stacijas kopplatība bija 178 ha, no kuriem 38 ha dārzi, siltumnīcu platība 2700 m2. Astoņdesmito gadu beigās izmēģinājumu stacijas kopplatība sasniedza 8491 ha.
1994. gadā veikta reorganizācija, no izmēģinājumu stacijas tiek nodalīti un privatizēti vairāki uzņēmumi.

1999. gada rudenī Valsts Pūres dārzkopības izmēģinājumu staciju nodeva privatizācijai. Dokumentu sagatavošana un formalitāšu kārtošana ilga līdz 2000. gada vasarai. Privatizācijas procesā aktīvi piedalījās izmēģinājumu stacijas darbinieku kolektīvs. Daļu no uzņēmuma akcijām iegādājās darbinieki paši, daļu – nopirka darbinieku dibinātais SIA "Pūres dārzkopības pētījumu centrs". 2000. gada decembrī izmēģinājumu stacija tiek reģistrēta kā akciju sabiedrība “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija”.

Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija ir piedalījusies dažādu projektu realizācijā.

Kopīgi ar partneriem ir realizēts sadarbības projekts “Augšanas regulatora lietošana ābelēm” (Nr. 18-00-A01620-000008) Lauku attīstības plāna 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros. Projekta mērķis ir precizēt augu augšanas regulatora ietekmi ābelēm uz augļu ražu (ziedpumpuru veidošanos) un viengadīgo dzinumu augšanas bremzēšana pēc intensīvas vainaga atjaunošanas. Izpildes laiks2018.-2021. gads. Kopējais finansējums 49957.35 EUR

Galvenie secinājumi:

1. Regalis Plus ietekmē, būtiski samazinājās viengadīgo dzinumu pieaugums.
2. Darba samaksas ietaupījums vainagu veidošanā ne vienmēr sedz Regalis Plus lietošanas izmaksas. Efekts palielinās pieaugot darba samaksas likmei.
3. Stabils ražas pieaugums tika panākts šķirnei `Bohēmija`, citā, šķirnēm ietekme uz ražību pa gadiem mainījās. Šķirnei `Bohēmija` papildus iegūtā raža ir pietiekama, lai Regalis Plus lietošana būtu ekonomiski izdevīga.
4. Praksē Regalis Plus būtu lietojams pēc intensīvas vainagu atjaunošanas, kad ir paredzams spēcīgs jauno dzinumu pieaugums vai šķirnēm, kurām ziedpumpuri ve
idojas galvenokārt ziedpumpuru galos, kad Regalis Plus lietošana palielinātu ražas potenciālu.

Vairāk par projektu skatīt LPKS Augļu nams mājas lapā sadaļā projekti www.auglunams.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija – kontakti

Reģ. nr.: LV40003017456

Adrese:
Abavas iela 2, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

 

Direktors
+371 29469793
Grāmatvedība+371 63191122
Agronoms+371 20239388
Augļu glabātava+371 63191190

 

hCaptcha